Ochrana osobných údajov

Základní shrnutí

Základné zhrnutie

Spoločnosť 1. lekárenská Kyjov, s.r.o. je prevádzkovateľom internetovej lekárne prva-lekarna.sk na Slovensku.

Naším cieľom je maximálne vám pomôcť pri riešení zdravotných problémov, či už nákupom správnych liekov, kozmetických prípravkov, doplnkov zdravia či iného sortimentu súvisiaceho so zdravím av neposlednom rade aj odborným poradenstvom týkajúcim sa vášho zdravia.

Aby sme naďalej mohli poskytovať služby na požadovanej úrovni, potrebujeme váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Vďaka udeleniu vášho súhlasu s vami budeme môcť komunikovať ako doteraz, teda budete môcť zbierať body do vernostného programu, nájdete svoje objednávky v zákazníckom účte alebo nájdete tovar v košíku aj nasledujúci deň. Budeme Vám môcť zasielať ponuky s akčným sortimentom, priania k sviatku alebo na tovar s dopravou zadarmo. Tiež sa budete môcť pýtať našich lekárnikov na rady ohľadom vášho zdravia.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujete súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov spoločnosti na činenie iných marketingových aktivít voči vašej osobe. Tento váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenie vám potom nebudeme ďalej zasielať.

Osobnými údajmi sa rozumie: Meno a priezvisko, e-mail, adresa doručenie tovaru, fakturačná adresa, telefón, cookies, objednaný tovar, informácie o jednotlivých nákupoch.

Účel a rozsah spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči vám.

Osobné údaje a ich spracovanie vykonávané na základe súhlasu

Na základe Vášho súhlasu spracovávame tieto osobné údaje (konkrétny rozsah závisí od toho, aké osobné údaje ste nám odovzdali): Meno a priezvisko, dodaciu adresu, fakturačnú adresu, telefón, e-mail, položky objednávky, dátum registrácie, dátumy objednávok, marketingovú segmentáciu . Dáta na základe Vášho súhlasu spracovávame na účely cielenej komunikácie s vami.

Osobné údaje a ich spracovanie vykonávané na základe oprávneného záujmu správcu

Na účely uplatnenia oprávneného záujmu spráca spracovávame tieto osobné údaje: Meno a priezvisko, dodaciu adresu, fakturačnú adresu, telefón, e-mail, položky objednávky, IP adresu, informácie o použitom webovom prehliadači, dátum registrácie, dátumy objednávok, marketingovú segmentáciu. Dáta spracovávame za účelom priamej komunikácie, prípadných právnych sporov, zabezpečenia našich informačných systémov a predchádzania podvodom. Oprávnený záujem uplatňujeme u zákazníkov, ktorí u nás realizovali objednávku v posledných 5 rokoch.

Osobné údaje a ich spracovanie vykonávané na základe plnenia legislatívnych požiadaviek

Pre účely plnenia legislatívnych požiadaviek spracovávame tieto osobné údaje (konkrétny rozsah závisí od toho, aké osobné údaje ste nám oznámili): Meno a priezvisko, dodaciu adresu, fakturačnú adresu (vr. IČO a DIČ), číslo účtu, telefón, e-mail, IP adresu. Dáta spracovávame za účelom vedenia účtovníctva, správy daní a odovzdania prípadnej informácie zo strany štátnych orgánov (napr. Štátny ústav pre kontrolu liečiv). Osobné údaje za účelom plnenia legislatívnych požiadaviek spracovávame po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa daňové plnenie uskutočnilo.

Doba uloženia osobných údajov

Doba, počas ktorej budú vaše osobné údaje správcom uložené, je 3 roky od udelenia súhlasu alebo od vašej poslednej iniciatívy, najdlhšie však do odvolania vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

Ďalší príjemcovia osobných údajov

a. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcov.

b. Správca nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Kontaktné údaje správcu

Správcom vašich osobných údajov je 1. lekárenská Kyjov s.r.o., sídlom v Kyjove, Komenského 6322, 69701, vedenej na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 21057, IČO: 63482860 (ďalej len „správca“.

Kontaktné údaje na správcu:

adresa na doručovanie: 1.lékárenská Kyjov, Komenského 588, 697 01 Kyjov:

E-mail: info@prva-lekaren.sk

Telefón: +420 530 330 631

Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Práva subjektov údajov

a. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadné žiadať kópiu týchto osobných údajov,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy spoločných správcov neprevažujú nad vašou ochranou súkromia,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov, prípadne na súd.

b. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov:

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať týmito spôsobmi:

E-mailom na info@prva-lekaren.sk alebo telefonicky na čísle +420 530 330 631.

Zapojte sa do nášho vernostného programu