0 ks 0,00 €
Úvod Poradňa Vernostný program Obchodné podmienky Články o zdraví Kontakt
Registrácia Prihlásenie
Vernostný program
Kategória vaše ťažkosti
akčná ponuka
Coryzalia tbl.obd.40 ilustračné foto

Coryzalia tbl.obd.40

Viac »

VýrobcaBOIRON
Kód PDK3352713156862
Kód SUKL0097941
FTSšpeciality
ATCHOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
CharakteristikaHumánní léčivý přípravek
DostupnosťSkladom
Cena 5,38 €4,14 €
ks
Získate 414 bodov
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Písomná informácia pre používateľa CORYZALIA obalené tablety Homeopatický liek   Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4. Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára. V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete: 1. Čo je CORYZALIA a na čo sa používa 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CORYZALIU 3. Ako užívať CORYZALIU 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať CORYZALIU 6. Obsah balenia a ďalšie informácie   ‌1. Čo je CORYZALIA a na čo sa používa   CORYZALIA je homeopatický liek tradične používaný na symptomatickú liečbu nádchy a ochorení nosoh­ltana.   ‌2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CORYZALIU   Nepoužívajte CORYZALIU – ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Upozornenia a opatrenia Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Ak príznaky trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára. Iné lieky a CORYZALIA Žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe. Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. CORYZALIA, jedlo a nápoje Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku CORYZALIA, jedla a nápojov nebolo zistené. Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy. Vedenie vozidiel a obsluha strojov CORYZAlIA nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. CORYZALIA obsahuje sacharózu.   ‌3. Ako užívať CORYZALIU   Na perorálne použitie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika. Odporúčaná dávka: Dospelí a deti: 1 obalenú tabletu nechať voľne rozpustiť v ústach každú hodinu od okamihu prvých prejavov choroby. Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu. Deti do 1 roka (dojčatá): Tento liek je možné podať rozdrvený a rozpustený v troške vody. Ak užijete viac CORYZALIE, ako máte Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Ak zabudnete užiť CORYZALIU Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.   ‌4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY   Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Hlásenie vedľajších účinkov Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.   ‌5. Ako uchovávať CORYZALIU   Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C. Chráňte pred svetlom. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.   ‌6. Obsah balenia a ďalšie informácie   Čo CORYZALIA obsahuje – Liečivá: Každá obalená tableta (300 mg) obsahuje: Allium cepa (cibuľa kuchynská)3CH­...…....………..­..0,333 mg Belladona (ľulkovec zlomocný)3CH.­.…………........­..0,333 mg Sabadilla (sabadilla lekárska)3CH …............­.............­..0,333 mg Kalium bichromicum (dvojchroman draselný)3CH.­.....0,333 mg Gelsemium (jazmínovec vždyzelený)3CH…­.............­...0,333 mg Pulsatilla (poniklec lúčny)3CH....­.............­....…….......­..0,333 mg – Ďalšie zložky sú sacharóza, mastenec, magnéziumstearát, arabská guma, želatína, karnaubský vosk a biely vosk Ako vyzerá CORYZALIA a obsah balenia Papierová škatuľa s obsahom 40 obalených tabliet, Al/ PVC blister a písomná informácia pre používateľa. Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca BOIRON 2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy FRANCÚZSKO Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii: BOIRON SK, s.r.o. Lamačská cesta 3/A SK-841 04 Bratislava Slovenská republika Tel: + 00421 2 59 201 811 e- mail: boiron@boiron.sk Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.  

Coryzalia tbl.obd.40

Opýtať sa lekárnika

Meno:
Telefón:
E-mail:
Nepísať!:
Dotaz:
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

získaj 10 000 kreditov Nechcem zľavu na nákup, radšej si priplatím.