Oxymetre

Oxymeter, známy tiež ako pulzný oxymeter, je prístroj na neinvazívne meranie saturácie kyslíka v krvi (SpO2) a srdcového tepu. Jedná sa o malý, prenosný zariadenie, ktoré je bežne dostupné na domáce aj lekárske použitie. Oxymeter sa používa na kontrolu hladiny kyslíka u pacientov s rôznymi zdravotnými stavmi, s týmito respiračnými problémami alebo srdcovými ťažkosťami. Pulzný oxymeter funguje na základe princípu, že oxi-hemoglobín (kyslík viažuci hemoglobín) a hemoglobín bez kyslíka (deoxyhemoglobín) absorbujú svetlo rôznych vlnových dĺžok. Zariadenie pracuje na prste, uchu alebo inej časti tela emituje dve svetelné vlny cez tkanivo a detekuje, koľko svetla je absorbované hemoglobínom, čo určuje SpO2 úroveň a srdcový tep.

Značka (0)
  • Hľadám ...
  • Neboli nájdené žiadni výrobcovia
 

Zapojte sa do nášho vernostného programu