Krytie a hojenie rán

Krytie rán a kompresy sú súčasťou základnej prvej pomoci a liečby rán. Sú používané na ochranu a ošetrenie poranení, a to najmä pre zníženie rizika infekcie, urýchlenie hojenia a minimalizáciu krvácania.

Značka (0)
 • Hľadám ...
 • Neboli nájdené žiadni výrobcovia
 

Tu je niekoľko dôležitých informácií o krytí rán a kompresiach:

 • Krytie rán: Ide o použitie sterilného obväzu alebo nesterilného materiálu (pokiaľ nie je dostupný sterilný) na zakrytie poranenia. Krytie rán je dôležité, aby sa znížilo riziko infekcie, ktoré môže spomaliť hojenie alebo spôsobiť komplikácie.
 • Kompresy: Kompresy sú používané na obmedzenie krvácania a na podporu hojenia. Môžu byť použité ako sterilné alebo nesterilné. Existujú rôzne typy kompres, ako sú gázy, obväzy alebo špeciálne náplasti.

 

Tu sú niektoré všeobecné kroky na krytie rán a použitie kompres:

 • Pred zahájením ošetrenia vždy si dôkladne umyte ruky alebo použite dezinfekčný gél na ruky.
 • Pokiaľ je rana malá a nezávažná, môže stačiť jej očistenie a nalepenie sterilnej náplasti.
 • Pri väčších alebo hlbších ranách najprv očistite ranu pomocou fyziologického roztoku alebo čistej vody a mydla. Snažte sa odstrániť nečistoty, špinu a cudzie telesá.
 • Po očistení položte sterilnú kompresiu alebo sterilný obväz cez ranu. Uistite sa, že krytie rán je dostatočne veľké, aby pokrylo celú ranu, a pevne ho upevnite, aby zostalo na svojom mieste.
 • Meňte krytie rán pravidelne alebo vždy, keď sa znečistí alebo zvlhčí.
 • Ak je rana vážna, silne krváca alebo nie ste schopní zastaviť krvácanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Vždy sledujte stav rany, či sa nezhoršuje alebo neinfikuje. Ak sa objavia známky infekcie, ako je začervenanie, opuch, hnisanie alebo zvýšená bolesť, navštívte lekára.

 

Vždy je dôležité mať základnú znalosť prvej pomoci a poznať správne postupy pri krytí rán a použití kompres. V prípade vážnych alebo komplikovaných poranení vyhľadajte lekársku pomoc čo najskôr.

Zapojte sa do nášho vernostného programu