Inhalátory

Domáce inhalátory sú ideálne pri problémoch s hornými a dolnými dýchacími cestami. Pokiaľ Vás často trápi prechladnutie, zápaly priedušiek, či dokonca astma, podporná liečba inhalátorov Vám pomôže zlepšiť Váš zdravotný stav. Inhalačný prístroj vytvára z liečebných kvapalín aerosól, ktorú potom vdychujeme do tela. Je žiaduce vybrať vhodný inhalátor na základe účelu použitia – na prevenciu alebo na liečbu astmy a iných ochorení. Dôležitými parametrami sú: rozprašovací výkon a veľkosť rozprašovaných častíc. V ponuke nájdete niekoľko druhov inhalátorov, a to kompresorový, ultrazvukový, membránový, parný alebo inhalátor pre deti.

Značka (0)
  • Hľadám ...
  • Neboli nájdené žiadni výrobcovia
 

Domáci inhalátor je zariadenie používané na inhaláciu liekov alebo iných látok cez dýchacie cesty. Je obzvlášť užitočný pre osoby trpiace respiračnými ochoreniami, ako sú astma, chronická obštrukčná choroba pľúc (COPD), bronchitída alebo iné problémy s dýchaním. Inhalátory umožňujú liekom dosiahnuť priamo do pľúc, čo môže viesť k rýchlejšej a účinnejšej liečbe.

Existuje niekoľko typov inhalátorov:

  • Rozprašovač (nebulizátor): Tento typ inhalátora transformuje lieky do jemného aerosólu pomocou kompresora alebo ultrazvukových vĺn. Pacient inhaluje tento aerosól cez masku alebo ústny kúsok.
  • Dávkový inhalátor (MDI - Metered Dose Inhaler): Tento typ inhalátora je kompaktný a obsahuje dávku lieku v tlakovej nádobke. Keď sa stlačí, uvoľní sa dávka lieku do ústnej dutiny, ktorú pacient inhaluje súčasne s nádychom.
  • Pulzný inhalátor: Tento typ inhalátora funguje na základe pacientovho nádychu. Liek sa uvoľňuje pri správnom načasovaní počas inhalácie.
  • Pulverizačný inhalátor (DPI - Dry Powder Inhaler): Tento typ inhalátora obsahuje suchý prášok lieku, ktorý sa aktivuje počas pacientovej inhalácie. DPI vyžaduje silný a rýchly nádych, aby sa prášok dostal do pľúc.

 

Je dôležité používať inhalátor správne a podľa pokynov lekára, aby sa dosiahol maximálny terapeutický efekt. Niektoré inhalátory môžu vyžadovať špecifické postupy pre správne používanie, ako je synchronizácia stlačení alebo správny spôsob dýchania. Samozrejme, mali by ste sa vždy poradiť s lekárom alebo zdravotníckym profesionálom, aby bolo zaistené správne používanie a výber vhodného inhalátora pre vaše individuálne potreby.

Zapojte sa do nášho vernostného programu