Zdravotnícky materiál

Zdravotnícky materiál je určený pre rôzne skupiny ľudí a účely, ktoré súvisia so zdravotnou starostlivosťou a starostlivosťou o zdravie. Celkovo, zdravotnícky materiál je určený pre rôzne skupiny ľudí, od profesionálnych zdravotníckych pracovníkovpo jednotlivcov, ktorí sa starajú o svoje zdravie a pohodu.

Značka (0)
  • Hľadám ...
  • Neboli nájdené žiadni výrobcovia
 

V tejto sekcii nájdete široké portfólio produktov zahŕňajúce napríklad:

Chrániče sluchu - sú zariadenia navrhnuté na ochranu sluchu ľudí pred nadmerným hlukom alebo hlučným prostredím. Sú používané v rôznych situáciách, kde je vysoká hladina hluku, ktorá by mohla spôsobiť poškodenie sluchu.

Dávkovače liekov - tiež nazývané liekové dávkovače alebo liekové dispensery, sú zariadenia navrhnuté na uľahčenie správy liekov pre jednotlivcov, ktorí musia užívať viac liekov naraz alebo v pravidelných intervaloch. Tieto zariadenia pomáhajú zaistiť správnu dávku lieku a udržujú prehľad o tom, či bola dávka užita alebo nie.

Rukavice - zdravotnícke rukavice sú jednorazové alebo opakovane použiteľné rukavice navrhnuté špeciálne na použitie v lekárskych a zdravotníckych prostrediach. Tieto rukavice sú kľúčovou súčasťou štandardnej hygieny a ochrany v zdravotníckom prostredí a slúžia na minimalizáciu rizika prenosu infekcií medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi.

Šatky a škrtidlá - trojcípe šatky sú súčasťou prvej pomoci a môžu byť použité na to, aby sa zastavilo krvácanie alebo aby boli zranenia zafixované. Śkrtidlá sú tiež súčasťou prvej pomoci a slúžia na zastavenie krvácania.

Laboratórne pomôcky - sú nástroje, zariadenia a materiály používané v laboratóriách na vykonávanie rôznych experimentov, testov, analýz a výskumu v rôznych vedeckých odboroch. Tieto pomôcky hrajú kľúčovú úlohu pri zbere dát, skúmaní vzoriek a vytváraní vedeckých poznatkov.

Stomické pomôcky - sú špeciálne produkty a zariadenia navrhnuté pre ľudí, ktorí majú stómiu. Stómia je chirurgický zákrok, pri ktorom sa vytvorí umelý otvor v brušnej stene, aby bolo možné viesť telesné odpady, ako sú stolice alebo moč, mimo tela do vonkajšieho kontajnera. Stomické pomôcky sú navrhnuté tak, aby zlepšili životnú kvalitu ľudí so stómiou a umožnili im viesť normálny a aktívny životný štýl.

Chirurgické pomôcky - sú nástroje, zariadenia a materiály, ktoré sa používajú v chirurgických zákrokoch a operáciách na vykonávanie rôznych chirurgických procedúr. Tieto pomôcky sú kľúčové pre úspešné a bezpečné vykonávanie chirurgických zákrokov a môžu zahŕňať širokú škálu nástrojov od jednoduchých až po zložitejšie zariadenia.

Ochranné pomôcky - sú zariadenia, nástroje alebo materiály navrhnuté na ochranu jednotlivcov pred rôznymi rizikami, nebezpečenstvom a kontamináciou v rôznych pracovných alebo životných situáciách. Tieto pomôcky slúžia na minimalizáciu rizika úrazov, infekcií alebo iných nepriaznivých vplyvov na zdravie. Ochranné pomôcky môžu zahŕňať širokú škálu predmetov a zariadení.

 

Zapojte sa do nášho vernostného programu