Lieky na nervový systém

Nervový systém delíme na centrálnu časť, ktorú tvorí mozog a miecha a na periférnu, zasahujúcu zvyšok tela.

Existuje široká paleta liekov, ktoré pomáhajú s nespavosťou, závislosťou na fajčení, stresom a úzkosťou, zabúdaním, ale aj s brnením končatín a regeneráciou nervov pri ich poškodení.

Značka (0)
  • Hľadám ...
  • Neboli nájdené žiadni výrobcovia
 

Základom nervovej sústavy je nervová bunka (neurón).

Tvorí:

  • mozog
  • miechu
  • jednotlivé nervy

Riadi priamo či nepriamo činnosť všetkých orgánov v tele a ich vzájomnú kooridnáciu (kostrové svalstvo a riadenie vnútorných orgánov).

Nervový systém má aj vyššie nervové funkcie ako je: učenie a pamäť, myslenie, reč, inštinktívne správanie a uvedomenie si samého seba.

Zapojte sa do nášho vernostného programu